Zákoník práce stavuje všechny záležitosti okole práce. Velmi důležitou částí zákoníku práce je určitě pracovní doba, která určuje všechny pravidla a zákony ohledně pracovní doby. Jaké přestavky jsou v pracovní době, vymezní pracovní doby a další věci se dozvíte v dnešním článku s názvem zákoník práce pracovní doba.

Zákoník práce týdenní pracovní doba

Za 1 týden můžeme pracovat maximálně 40 hodin. Stanovuje to tak zákoník práce a část zabývajicí se tématikou pracovní doby. Pracovníci pracujicí v těžích podmínkách musí pracovat dokonce ještě méně hodin za 1 pracovní týden.

Zákoník práce pracovní doba – Rozvržení pracovní doby

o rozvržení pracovní doby pracovní doby rozhoduje dle zákoníku práce zaměstnavatel. Délka směny nesmí u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby překročit 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak.

Zákoník práce pracovní doba – přestávky v práci

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvým musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po čtyři a půl hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo; mladistvým musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech podle věty první.